Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Plesík pre deti

Sobotné popoludnie  21.10. bolo venované deťom druhého stupňa základnej školy. Tradičný ples už získal svoju popularitu a tak sa v Kultúrnom dome zišla veľká skupina nadšencov tanca, súťaží a zábavy. Akciu zahájili naši deviataci, ktorí si nacvičili spoločenský tanec.  Po ňom sa už všetci pustili do veľkej zábavy. Okrem populárnych „erko tancov“ sa deti bavili zábavnými súťažami – o najrýchlejších „chrúmačov“ chutných keksíkov, súťaž v zhadzovaní nafúknutých balónov, nasledovali  balónový, metlový či stoličkový tanec. A keď už sily dochádzali, prišla možnosť posilniť sa  voňavou pizzou či inými dobrotami. O hudobný doprovod zabezpečil DJ Jozef Grižák s kamarátom. Na záver nemožno opomenúť na všetkých mladých a pani učiteľky, ktorí dohliadali na organizáciu a priebeh akcie. Všetkým vyslovujeme Pán Boh zaplať.