Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Jasličková pobožnosť

K Vianociam neodmysliteľne patrí jasličková pobožnosť, ktorú počas adventu pripravovali mladí našej farnosti, aby nám pripomenuli o čom Vianoce vlastne sú. A tak sme sa na slávnosť narodenie Pána 25. decembra zišli, aby sme narodenie Ježiška v Betleheme spoločne oslávili. Nezabudli sme ani na krásne koledy, ktoré spievali deti z DFS Sihelček. Účinkujúcim deťom, spevákom, hudobníkom aj organizátorom vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať.