Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Koncert vážnej hudby

V nedeľu 8.4.2018  sa konal v našom kostole  koncert vážnej hudby. Predstavil sa nám Komorný orchester slovenských učiteľov (KOSU).  Je to orchester plný nadšených hudobníkov z celého Slovenska.

Bol založený učiteľmi – nadšencami v r. 1963 a dodnes pôsobí pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. Za tie roky sa v ňom realizovalo prostredníctvom hudby množstvo učiteľov ZUŠ, ZŠ a orchester sprostredkoval kvalitnú hudbu na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí. Samozrejme dvere do komorného orchestra majú otvorené všetci nadšenci pre sláčikovú komornú hudbu zo všetkých oblastí Slovenska. KOSU pracuje pod vedením p. Alžbety Ševečkovej a stretáva sa raz mesačne na dvojdňových, prípadne trojdňových sústredeniach v mieste koncertov. Orchester sa zameriava  predovšetkým na barokovú hudbu, ale v jeho repertoári nechýbajú ani skladby neskorších umeleckých období až po komornú tvorbu súčasných autorov.