Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Po stopách svätého Pátra Pia

Sú miesta, kam sa oplatí cestovať aj stovky kilometrov. Trpezlivé znášanie útrap z cestovania je nakoniec odmenené jedinečnými zážitkami na miestach, ktoré sa oplatia vidieť. Počas dlhočizného okruhu Talianskom sme navštívili niekoľko pútnických miest, ktoré priam dýchajú niečím posvätným a duchovným. Prvá zastávka smerovala do Loreta. Toto miesto sa spája nie len s Loretánskymi litániami, ale aj s jednou zaujímavou stavbou. Do tohto mesta bolo v čase križiackych výprav prenesený domček z Nazareta, v ktorom žila Svätá rodina. Zaujímavé miesto je aj Lanciano, kde už stáročia je vystavený k zahliadnutiu eucharistický zázrak. Hlavná pozornosť púte bola venovaná na miesta, ktoré sa spájajú so životom Pátra Pia. Je to jednak rodné mesto Pietrelcina, ale hlavne miesto, kde prežil veľkú časť svojho života, kam za ním ako výnimočným, svätým a charizmatickým rehoľníkom prichádzali tisícky ľudí. San Giovanni Rotondo je dnes vybudované pútnické miesto, kde  možno vzhliadnuť aj neporušené telo svätého Pátra Pia.

Poslednou zastávkou na našej púti bolo hlavné mesto  Rím a hlavne Vatikán, kde sme sa zúčastnili tradičnej audiencie so svätým otcom Františkom. Po oficiálnom programe, prehliadke Baziliky svätého Petra sme navštívili ešte niekoľko bazilík a hlavne mariánsku baziliku Santa Maria Maggiore, kde sme zakončili svätou omšou naše putovanie. Čakala nás už len dlhočizná cesta na Slovensko.

Vrátili sme sa síce trochu unavení a uťahaní z cestovania, ale plní dojmov a duchovných zážitkov. A hlavne sme si mohli v tomto výnimočnom roku uctiť svätého Pátra Pia, ktorého 50. výročie od smrti si tohto roku pripomíname.