Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 4. Augusta 2018 (sobota) sa v Zákamennom uskutoční spoločné celodiecézne slávenie Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Ďakovnú slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a kázať bude levočský dekan Mons. František Dlugoš. Keďže v spomínaný deň je aj prvá sobota v mesiaci august, svätej omši bude predchádzať fatimská pobožnosť a modlitba posvätného ruženca so začiatkom o 9.30 hod. Všetkých srdečne pozývame do Zákamenného. Celé slávenie pamätného dňa bude vysielané prostredníctvom Rádia Lumen.