Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Za odvrátenie šírenia vírusu vyhlásili biskupi pôst a modlitby.

Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou, pozvali všetkých k modlitbám.

“Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!,”

 

Svätý Rochus

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen. 

Litánie k svätému Rochusovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

 

Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás

Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás

Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás

Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás

Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás

Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás

Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás

Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás

Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)

Modlitba k svätému Rochusovi, patrónovi boja  proti epidémiám

Svätý Rochus, patrón v boji proti epidémiám, ty si vyliečil znamením kríža mnohých chorých morom. Aj v Ríme si týmto spôsobom zachránil od smrti veľa chorých. Na spiatočnej ceste do vlasti si sám ochorel a nakazil si sa morom. Bol si blízko smrti, no anjel ta povzbudzoval a dodával ti odvahy. Verný pes ti prinášal stravu. Uzdravil si sa, neskôr ťa hodili do väzenia. Bol si pokorný ako vždy, znášal si všetko utrpenie, ktoré ti bolo spôsobené. Ľud sa k tebe utiekal v čase moru a epidémií. Aj my ťa prosíme, vyprosuj nám u Pána milosť, aby sme sa ochránili pred touto epidémiou, ktorá sa šíri svetom. Amen

 

Modlitba v čase  korona pandémie

/ Návrh na modlitbu v súkromí od biskupa. Ackermanna/

Ježiš, náš Boh a Spasiteľ,

v čase starostí a neistoty na celom svete prichádzame k tebe  a prosíme ťa:

za ľudí, ktorí boli infikovaní korona vírusom a ochoreli;

za tých, ktorí sú zneistení a boja sa;

za všetkých, ktorí sú činní v zdravotníctve a s veľkým nasadením sa starajú o chorých;

za politicky zodpovedných v našej krajine a vo svete, ktorí denno-denne musia robiť ťažké rozhodnutia  pre všeobecné dobro;

za tých, ktorí majú zodpovednosť za hospodárstvo a obchod;

za tých, ktorí sa obávajú o svoje zamestnanie a hospodársku existenciu;

za ľudí, ktorí sa  obávajú, že sa na nich zabudne;

za nás všetkých, ktorí sme ešte nikdy nezažili takú situáciu.

Pane, pomôž nám svojou mocou,

pomôž nám, aby sa v nás neoddelilo srdce a rozum.

Posilni medzi nami ducha vzájomnej úcty, solidárnosti a starostlivosti jedného o druhého.

Pomôž nám, aby sme sa vnútorne  navzájom nevzdialili.

Posilni fantáziu každého, aby sme našli spôsoby, ako zostaneme v kontakte.

Hoci sú naše možnosti stretať sa v spoločenstve modliacich sa  obmedzené,

posilni v nás istotu, že skrze Teba sme v modlitbe navzájom spojení.

Sme v pôstnej dobe.

V tomto roku sú nám uložené zriekania, aké sme si neuložili dobrovoľne

a ktoré bolestne prerušujú  náš spôsob života.

Bože, Pane náš, prosíme ťa:

Daj, aby sme aj v tomto pôste dostali milosť prehĺbenia svojej viery

a obnovenia svojho kresťanského svedectva tým,

že prijmeme nepriazne a výzvy, s ktorými sa stretávame

a budeme si  navzájom rozumieť ako deti spoločného  Otca na nebesiach.

Buď zvelebený naveky, Amen.

 

/Po  modlitbe možno pridať Otče náš a Zdravas Mária./