Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Pamätný deň výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 8. augusta 2020 (sobota) si v Zákamennom pripomenieme Pamätný deň 55. výročia smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätá omša vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom bude o 10.30 hod. Celebrantmi budú spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš a kazateľom bude rektor Pápežského ústavu Nepomucenum v Ríme Mons. Roman Czudek.