Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“. K dispozícii je táto brožúra k Roku sv. Jozefa, kde sú rôzne pobožnosti a modlitby. Môžete ju počas roka využiť.

Ikona sv. Jozefa