Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

Od pondelka sa začína TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA, ktorý vyvrcholí budúcou Nedeľou Dobrého Pastiera. Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na kňazský seminár, prispieť môžeme aj priamo na účet: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 050921. Ďakujme za kňazov rodákov a kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti a modlime sa, aby Pán vzbudil v našej farnosti povolanie ku kňazstvu.