Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Poďakovanie za úrodu

V piatok 30.9.2022 sme ďakovali Nebeskému Otcovi za úrodu, čo  nám pripomínala aj krásna výzdoba kostola. Láskavý Bože, ďakujeme Ti za úrodu našich polí a za Tvoju starostlivosť o nás, vrúcne Ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen