Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Rekonštrukcia kostolnej veže

V mesiaci máj prebehla na našom farskom kotole veľká  rekonštrukcia kostolnej veže , pri ktorej došlo k úplnej oprave fasády! Túto náročnú realizáciu zastrešili naši rodáci a ich zamestnanci- súrodenci František, Karol a Milan Mazurákovci, za čo im vyslovujeme úprimnú vďačnosť. Výmenu hromozvodov zrealizovali Vladislav Kornhauser, Vladislav Kornhauser ml. a Vladimír Bieľak. V spolupráci s Obecným úradom a jeho zamestnancami upravil sa aj priestor na odkladanie bicyklov a Tomáš Pindiak vymenil dlažbu na dvoch bočných vchodoch do kostola!  Všetkým chcem ešte raz vysloviť úprimné Pán Boh zaplať!

V blízkej dobe prebehne ešte oprava omietky na bočných krídlach veže.

DSC_0028 DSC_0029 DSC_0031DSC_0054 DSC_0046 DSC_0049DSC_0088  DSC_0062 DSC_0065 DSC_0070  DSC_0080  DSC_0092 DSC_0094