Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Hoci štvrtá veľkonočná nedeľa má prívlastok „Nedeľa dobrého Pastiera“, v našej farnosti sme už v tento deň prežívali Turíce, pretože 145 mladých ľudí prijalo sviatosť birmovania.

Na príchod Ducha Svätého sme sa pripravovali niekoľko mesiacov. Náboženské vedomosti, ale aj svedectvá, príklady a povzbudenia k zodpovednému kresťanskému životu mohli birmovanci prijímať na skupinkových stretnutiach od svojich animátorov. Duchovná príprava zahŕňala účasti na svätých omšiach, pristupovanie k sviatosti zmierenia a Eucharistie na prvé piatky, modlitby posvätného ruženca v októbri či pobožnosti krížovej cesty v pôstnom období. Nechýbali ani duchovné obnovy, ktoré viedol don Jozef Luscoň a taktiež prednášky v škole, kde boli počas školského roka pozývaní rôzni hostia.

Termín sviatosti birmovania bol určený na 17. apríla 2016. Slávnostnú svätú omšu o 10.00, pri ktorej sa vysluhovala sviatosť kresťanskej dospelosti, celebroval otec biskup Andrej Imrich za účasti viacerých kňazov. V homílii sa zameral na tému milosrdenstva v živote kresťana a povzbudil všetkých nebáť sa predstúpiť pred Milosrdného Otca a tiež byť milosrdným voči všetkým ľuďom. Po svätej omši sa ešte konala beseda, kde otec biskup odpovedal na otázky týkajúce sa zodpovedného kresťanského života, ktoré pripravili birmovanci.

DSC_1257DSC_1331DSC_1637DSC_1740