Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Misijná nedeľa.

Aj tohto roku sa naša farnosť zapojila do slávenia Misijnej nedele, ktorá tohto roku bola už 91. v poradí. Tradíciu zaviedol pápež Pius XI. v roku 1926.

Slávenie nedele sa spája s modlitbami za misie, misijné diela a misionárov, ako aj s finančnou  zbierkou na tieto účely. Tohto roku sa v našej farnosti vyzbieralo 1185,-€, za čo všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.