Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Púť k bratom Augustiniánom

dav

dav

dav

dav

Pekné spomienky si odnášajú pútnici, ktorí dňa 22. 9. 2018 putovali na východ Slovenska, konkrétne do Žehry, Košíc a na Spišskú kapitulu. Celá púť sa konala pod záštitou pastoračnej rady, ktorá prijala pozvanie hlavného predstaveného augustiniánov, Juraja Pigulu. V sobotu, sme  plný autobus vyrazili na cestu. Naša prvá zástavka bola v obci Žehra, kde sme navštívili nášho bývalého kňaza vdp. Ľuboša Šípoša, ktorý nás láskavo prijal, ukázal nám a porozprával o svojom novom pôsobisku. Odtiaľ sme sa po krátkom čase presunuli do Košíc, kde nás už čakali bratia augustiniáni. Ľudia mohli pristúpiť k sv. spovedi a pomodliť sa spoločne korunku sv. Rity. Po krásnej sv. omši, ktorú celebroval vdp. Pigula, sme si prezreli nový kostol sv. Rity, o ktorom sme mali krátku prednášku. Dominantou kostola bola vzácna relikvia ako aj socha sv. Rity. Bratia augustiniáni mali pre nás pripravené pohostenie, ktoré nás posilnilo na cestu ďalej, konkrétne do centra Košíc. Sprievodcom bol Juraj Pigula, ktorý nám ukázal a porozprával o najkrajších a najznámejších miestach mesta ako napríklad Dóme sv. Alžbety a známej fontáne.  Poďakovali sme mu za prijatie, ochotu a láskavosť a po krátkom čase sme sa ocitli na Spišskej kapitule, kde nás už čakal Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD., ktorý nám v skratke porozprával o Dóme sv. Martina a umožnil nám vidieť a byť pri hrobe Jána Vojtaššáka. Cestou naspäť sme sa pomodlili sv. ruženec, zaspievali sme si známe mariánske piesne a dorazili šťastne domov. Aj touto cestou srdečne ďakujeme bratom augustiniánom, najmä J. Pigulovi za pozvanie, prijatie, čas a ochotu.