Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Slávnostné prijatie detí do Združenia mariánskej mládeže

 

V piatok  5. októbra 2018 sa konalo slávnostné prijatie detí  do Združenia mariánskej mládeže. Počas svätej omše, ktorú slúžil páter Tomáš Brezáni, CM  boli deti prijaté do anjelského spolku a 2 dievčatá za čakateľky. Znakom členov spoločenstva ZMM je Zázračná medaila, ktorá  predstavuje ich osobný záväzok, spočívajúci predovšetkým v modlitbe, v prijímaní sviatostí a v konaní dobrých skutkov. Vstúpiť do Združenia mariánskej mládeže znamená postupne sa zasvätiť Kristovi skrze Máriu a prijať Máriu za svoju matku a vzor.

Po svätej omši sme mali možnosť besedovať s kňazom pochádzajúcim z Kene, ktorý študuje v Ríme. Dozvedeli sme o živote v tejto krajine ako aj o spôsobe pomoci núdznym: adopcia na diaľku, ktorou umožníme štúdium týchto detí. Viac na:  https://savio.sk/co-robime/adopcia-deti/ako-sa-zapojit/ .