Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

K relikvii pribudne bronzový reliéf

                Niet pochýb, že v našej dedinke máme veľa šikovných ľudí. A istotne medzi nich patrí aj magister umenia, Peter Kolčák. Navštíviť jeho ateliér patrí k veľkým zážitkom. Má v ňom všelijaké sochy, busty, obrazy… Popri svojich zákazkách sa podujal aj na vytvorenie plastiky – reliéfu dona Titusa Zemana.

Spolu s pánom farárom Ľubošom Šipošom sme boli pozrieť, ako táto jeho práca napreduje a boli sme milo prekvapení. Na reliéfe o rozmeroch 100x70cm sa živo pracuje a už je vytvorený z modelárskej hliny. Majster ho robí podľa dobovej fotografie dona Titusa.  Po dokončení predlohy ju ešte raz skontrolujeme “odborným” saleziánskym okom a následne bude odliata z bronzu.

Jedna kópia bude vystavená spolu s relikviou v miestnom kostole, ďalšia pravdepodobne v oddychovej zóne blahoslaveného dona Titusa Zemana a o ďalšie prejavili záujem saleziáni.

Preto myslíme v modlitbe na nášho majstra Petra, aby mu Pán viedol ruky i myseľ, aby sa mu jeho dielo vydarilo a plaketa dona Titusa Zemana šírila úctu k hodnotám, ktoré nám zanechal. Ide najmä o nadšené nasadenie za dobro Cirkvi a za duchovné povolania!

S pozdravom ostáva váš rodák, Jozef Luscoň.