Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Nové relikvie pre školskú kaplnku

Tohtoročný sviatok obrátenia svätého apoštola Pavla  bol výnimočný hneď z viacerých dôvodov. V tento deň si naša Cirkevná základná škola uctieva svojho nebeského patróna, keďže je zasvätená práve apoštolovi, svätému Pavlovi. Pozvanie na túto slávnosť prijal vdp. Martin Koleják, ktorý si pripravil prednášku pre žiakov našej školy a súčasne bol hlavným celebrantom na slávnostnej svätej omši v kostole. Pri  svätej omši sme mali možnosť uctiť si relikvie svätého Pavla a tiež svätej Márie Goretti. Tieto relikvie následne boli prenesené do školy, kde sú umiestnené v našej školskej kaplnke.