Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Vzácny dar pre našu farnosť

Ešte pred Vianočnými sviatkami bola naša farnosť obdarovaná vzácnym a jedinečným darom! V spolupráci s našim rodákom Jozefom Luscoňom sme oslovili saleziánov v Bratislave s prosbou o darovanie relikvií blahoslaveného Titusa Zemana pre náš farský kostol Povýšenia svätého kríža. Našej prosbe bolo vyhovené a tak už počas tohtoročných Vianoc sme slávili Ježišovo narodenie v spoločnosti relikvie tohto nového slovenského blahoslaveného! Relikvia bude umiestnená na čelnom pilieri, vo svätyni nášho kostola, na mramorovom podstavci! Do budúcna bude zhotovený aj bronzový reliéf pripomínajúci podobu blahoslaveného Titusa Zemana!

Nech teda blízkosť blahoslaveného Titusa nám všetkým slúži ako povzbudenie. Príklad jeho obetavosti nás všetkých vedie k nasledovaniu jeho hrdinských čností, ktoré sa stali ozdobou jeho života! Blahoslavený Titus, oroduj za nás i za celú našu farnosť!