Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Koledovanie Dobrej noviny

Aj tohto roku sa naša farnosť zapojila do charitatívnej akcie – koledovanie Dobrej noviny. Výťažok z tejto akcie tohto roku zo Slovenska putuje na pomoc do mesta Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko, zamerané na starostlivosť o matky s deťmi.

Tohto roku naši koledníci vďaka Vašej štedrosti vyzbierali v našej farnosti 2 963,13 €.  Za Vašu štedrosť chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať. Naša vďačnosť patrí aj všetkým koledníkom i realizačnému tímu, ktorý túto akciu pripravili.

Tvárami 23. ročníka sú mama Ababa s dcérkou Weini, ktorá sa vďaka včasnému príchodu sanitky narodila pod dohľadom lekára.

Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii, vďaka evanjelizačnej práci Sv. Justína de Jacobis. Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky.