Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Svätá omša venovaná úcte svätému Hubertovi.

Aj keď počasie nedovolilo poľovníckemu združeniu v prvú septembrovú nedeľu zorganizovať ,,Deň k pocte sv. Hubertovi”, pod holým nebom v lone prírody, s veľkou vážnosťou a dôstojnosťou sa slúžila sv. omša na slávu Pána ako stvoriteľa všetkého živého, obetovaná za poľovníkov, z vďaky za všetky dary čo les a príroda ponúka. Dôstojný pán farár vyzval všetkých k vzájomnej dôvere a priateľstvu, ktoré každé spoločenstvo ponúka! Vážme si všetci našu krásnu oravskú prírodu a správajme sa k nej úctivo, veď to je kus dedičstva, ktoré po nás zostáva!