Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Stretnutie farností na Pilsku

Ako to jeden z návštevníkov podujatia skonštatoval, svätá omša na Pisku získava rok čo rok stále väčšiu popularitu medzi ľuďmi. Tento rok sa veriaci z farností Mútne, Oravské Veselé, Sihelné, ale aj z daľších iných farností stretli v nedeľu 30.júla na vrchu, ktorý spája všetky tri obce. Priaznivé počasie prilákalo na turistický výstup veľké množstvo ľudí. Odhady hovoria o počte niečo cez 1000 ľudí. Okrem svätej omše návštevníci podujatia prežili príjemné letné, nedeľné popoludnie na vrchu tohto nášho končiara. Na záver môžeme len skonštatovať, že o rok sa tam istotne veľmi radi vrátime.