Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Relikvia svätého Martina

V rámci Roku svätého Martina aj naša farnosť mala možnosť 9. augusta 2017 privítať vzácny relikviár, ktorý v sebe okrem relikvie svätého Martina ukrýva ešte niekoľko relikvií ďalších svätcov.

Relikviár sa inšpiruje modelom diecézneho erbu: Tri hviezdy v erbe vyjadrujú kontinuitu s erbom pápeža Pia VI., zakladateľa Spišskej diecézy. Je to zároveň symbol troch archidiakonátov Orava, Liptov, Spiš. Obrysy katedrálnych veží, centrálnej lode a vstupného portálu sú dobre zvýraznené na relikviári. Vrchná časť relikviáru je totožná s krížom na erbe diecézy.

Stredná kartuša s relikviami sv. Martina a sv. Pia V.

v hornej časti kartuše je relikvia sv. Martina, biskupa v Tours (+ 397), patróna spišskej katedrály a diecéze relikviu darovali sestry dominikánky z kláštora Monte Mario v Ríme pridaná relikvia sv. Pia V. pápeža (+1572) /dolná časť strednej kartuše/ má za cieľ šíriť úctu dominikánskych svätcov.
Ľavá kartuša s relikviami svätcov, nositeľov mena Valent
v hornej časti je relikvia sv. Valentína, biskupa a mučeníka. Žil v 2. a 3. storočí (+ asi r. 269). Je patrónom zaľúbených. Jeho úcta je živá aj na Spiši. O pôvode tejto úcty kolujú viaceré legendy. V dolnej časti je relikvia sv. Valentína Berrio Ochoa de Aristi. Pôvodne bol dominikánom, pôsobil vo Vietname ako biskup-apoštolský vikár. Na príkaz cisára Tu Duca bol r. 1861 sťatý pre vieru. Blahorečený bol r. 1906, spolu s ďalšími 116-timi mučeníkmi ho svätorečil pápež Ján Pavol II. r. 1988. Obidve relikvie sú darom rehoľných sestier dominikánok z Monte Mario v Ríme.
Pravá kartuša s relikviou bl. Zdenky Schelingovej
panna a mučenica Zdenka (Cecília) Schelingová žila v rokoch 1916-1955, pochádzala zo Spišskej diecézy, z obce Krivá na Orave. Patrila do Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža, stala sa obeťou prenasledovania kresťanov v čase komunistickej totality v Česko-Slovensku. Zomrela 31. júla 1955 v trnavskej nemocnici na následky mučenia vo väzniciach. dňa 14. septembra 2003 ju blahorečil pápež Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke.