Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

detský eRko tábor

Pre spríjemnenie letných prázdnin sme pre deti zorganizovali  od 05.08 – 09.08 2019 detský eRko tábor v Ústí nad Priehradou, Chata Danica . Tábor sa niesol v duchu témy: Z malého zrnka strom, ktorým sme každý z nás. Každý deň bol zameraný na inú vlastnosť – otvorenosť, spolupráca, komunikácia, dôvera, kreativita.

Samozrejme že sme nezabúdali  na to najpodstatnejšie – modlitba. Keďže náš pán farár nás sprevádzal počas celého tábora mali sme možnosť zažiť každý deň svätú omšu dokonca aj nočnú.  Deti počas tábora plnili rôzne úlohy, ktorými sme preverili ich fantáziu, dôveru v skupinkách, vytrvalosť, kreativitu, kondičku.

Samozrejme nemohla chýbať opekačka či diskotéka, turistika, nácvik divadielok a  spoločenské hry, ale hlavne kúpanie sa v Oravskej Priehrade, na ktoré sme sa všetci tešili.

Toto všetko bolo ale možné iba vďaka ochotným ľuďom, ktorí finančne, materiálne ale i modlitbami prispeli k realizácií tábora. Týmto všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. J