Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Poďakovanie za úrodu

Na sviatok sv. Františka, ktorý je patrónom prírody sme ďakovali za úrodu, čo  nám pripomínala aj krásna výzdoba kostola za čo srdečne ďakujeme. Láskavý Bože, ďakujeme Ti za úrodu našich polí a za Tvoju starostlivosť o nás, vrúcne Ťa prosíme, daj, aby aj v našich srdciach dozrelo semeno milosti a prejavovalo sa skutkami lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen