Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Celodiecézna adorácia: “Ježišova cesta a emauzskí učeníci.”

Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2.12.2023 o 17:00 hod. do miest: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. Viac sa o miestach konania adorácie dozviete na plagátoch na nástenke. Tešíme sa na vašu účasť.”