Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

V stredu 22.11. 2023 si celý svet pripomína tých, ktorí trpia pre svoju vieru. Červená farba symbolizuje mučeníctvo, preto sa v tento deň kostoly či budovy rozžiaria načerveno, v tejto farbe môžeme zvoliť aj svoje oblečenie, no predovšetkým svojou modlitbou chceme prosiť za prenasledovaných pre vieru. Aj naši žiaci sa zapojili do akcie Červená streda. Do školy prišli v červenom oblečení, vo svietniku im svietila červená sviečka…

8000