Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Duchovná kytica pre emeritného pomocného biskupa Andreja Imricha

Aj naša farnosť sa chce pripojiť do duchovnej kytice, ktorá bude venovaná emeritnému pomocnému biskupovi Andrejovi Imrichovi, ktorý sa začiatkom roka 2018 dožije požehnaného, okrúhleho jubilea – 70 rokov. Do duchovnej kytice  sa môžeme zapojiť svojimi modlitbami, svätými omšami, dobrými skutkami či obetami… Myslime na neho vo svojich modlitbách, aby ho Pán i naďalej požehnával svojimi milosťami.