Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Jasličková pobožnosť

Ježiškovo narodenie bolo niečo úžasné. Prišiel k nám ako malé dieťa, aby sa ho nikto nebál. Prišiel k malým deťom i k dospelým, aby sme sa mohli všetci stať Božími dietkami. Doniesol nám radosť a volá nás k sebe, aby sme prišli k nemu a cez neho do nebeského kráľovstva. Ježiško prišiel na našu Zem, ako jednoduchý človek, aby mohli k nemu prísť všetci: i chudobní, i utláčaní, i tí, ktorých niečo trápi. Prišiel, aby za nás zomrel na kríži a tak nám otvoril bránu do neba. Otec nám cez syna poslal čistú, dokonalú a nezištnú lásku. V chudobe, v pokore, v tichosti a v čistej nevinnosti dieťaťa koná Pán Boh veľké veci.

Takúto, láskou a radosťou naplnenú chvíľu príchodu Spasiteľa na svet, nám ponúkli zažiť a priblížili nám, ako to vtedy asi bolo naše deti zo CZŠ, ktorí si pripravili krásnu Jasličkovú pobožnosť pod vedením p. učiteľky Terezky Grácikovej a rodičov. Pobožnosť spestrila spevom kolied a hudbou folklórna gajdošská skupina Ľ. Luscoňa.

Pobožnosť zakončili úprimnou modlidbou:

„ Daj nám Jezuliatko, nech máme čo treba.

Chlebíka do školy i šaty na seba.

Nech nám láska tvoja do staroby svieti.

Ach vyslyš Ježiško prosby malých detí.“