Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Misijný jarmok

Suma vyzbieraná na misijnom jarmoku bola 3 597€. Verbistom bude zaslaná suma 2 000€. 600€ zašleme na adopciu bohoslovca na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Suma 997€ bude využívaná na školské misie. Pomoc budeme poskytovať žiakom, ktorí sú v hmotnej núdzi na hradenie časti…
Čítať viac

Biblické sv. omše

Počas školského roka sme spoznávali tajomstvá Biblie aj prostredníctvom biblických postavičiek ktoré nám pomáhali lepšie prežiť a pochopiť Nový Zákon a život prvých kresťanov v skutkoch apoštolov. Deti usilovne vypracovávali pracovné listy. Za ich usilovnú prácu sme odmenili 69 detí.

Rorátne sv. omše

Počas adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše len pri svetle lampášov a kahancov. Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1)….
Čítať viac