Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Biblické sv. omše

Počas školského roka sme spoznávali tajomstvá Biblie aj prostredníctvom biblických postavičiek ktoré nám pomáhali lepšie prežiť a pochopiť Nový Zákon a život prvých kresťanov v skutkoch apoštolov. Deti usilovne vypracovávali pracovné listy. Za ich usilovnú prácu sme odmenili 69 detí.

Rorátne sv. omše

Počas adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše len pri svetle lampášov a kahancov. Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1)….
Čítať viac

detský eRko tábor

Pre spríjemnenie letných prázdnin sme pre deti zorganizovali  od 05.08 – 09.08 2019 detský eRko tábor v Ústí nad Priehradou, Chata Danica . Tábor sa niesol v duchu témy: Z malého zrnka strom, ktorým sme každý z nás. Každý deň bol zameraný na inú vlastnosť…
Čítať viac