Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Púť v Krakove

Aj keď už neprežívame rok Božieho milosrdenstva, téma odpustenia a milosrdenstva je medzi ľuďmi veľmi živá a obľúbená. Aj preto sa v sobotu 6. mája 2017 v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove na 13. rozhlasovej púti rádia Lumen zišlo podľa odhadov približne 20 000 pútnikov zo Slovenska. Z našej farnosti sa púte zúčastnilo takmer 100 pútnikov.  Motto púte sa nieslo v duchu 100. výročia Fatimského zjavenia: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo – pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Stredobodom programu bola svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou. Okrem duchovného programu, modlitieb a prednášok voľné chvíle pútnikom spestril koncert gospelovej skupiny Slnovrat z Bardejova.